Beneficjent

BIO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pn.:

„Promocja organicznych produktów marki Bio Poland w wyniku uczestnictwa w targach wystawienniczych.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.3.3

Celem projektu realizowanego w ramach 3.3.3 Go to Brand jest promocja produktów organicznych marki Bio
Poland poprzez udział w licznych międzynarodowych targach na wybranych rynkach, w tym pozaunijnych
rynkach perspektywicznych.
Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku żywności ekologicznej, a tym
samym umożliwi wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na nowych rynkach zagranicznych.
Wartość projektu: 370 100,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 314 585,00 PLN

Beneficjent

BIO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pn.:

Opracowanie nowych projektów wzorniczych dla napojów organicznych i smoothie funkcjonalnych.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.3.5

Celem projektu realizowanego w ramach 2.3.5 Design dla przedsiębiorców jest opracowanie
dwóch nowych projektów wzorniczych i wdrożenie na rynek nowych linii produktowych
– napojów organicznych oraz smoothie funkcjonalnych.
Wdrożenie opracowanego projektu wzorniczego pozwoli BIO POLAND wzmocnić pozycję konkurencyjną
i postawi Beneficjenta w roli jednego z liderów rynku krajowego.
Wartość projektu: 1 470 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 853 500,00 PLN